top of page

การซ่อมแซมท่อ

ปัญหา:
การสูญเสียโลหะเกิดจากการกัดกร่อนและ/หรือการกัดเซาะซึ่งอาจนำไปสู่การรั่วซึม
ซีเอ็มพี โซลูชั่น
  • เตรียมพื้นผิวด้วยเครื่องมือช่างตามมาตรฐาน St2 ไม่ต้องใช้ความร้อนและการระเบิด
  • ทา Alucemp อย่างน้อย 2 ชั้นเพื่อยับยั้งและป้องกันการกัดกร่อน
  • เติม Metal Loss Pitting ด้วย Metal Paste " Cempgrade"
  • ใช้ Fibagel เป็นกาวรองพื้น
  • ซ่อมแซมและเสริมความแข็งแรงด้วยฟิบาไลท์แรป
  • เหมาะสำหรับการสูญเสียโลหะสูงถึง 99%
bottom of page