top of page

เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ CMP FIBALITE

  • หลังจากได้รับประสบการณ์อย่างกว้างขวางในการป้องกันการกัดกร่อน CMP Fibalite ก็ได้พัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์ของตัวเองขึ้นมา
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่สมดุลนี้ CMP Fibalite มอบโซลูชันที่ยั่งยืนแก่ตลาดการบำรุงรักษาเพื่อป้องกันและ/หรือแก้ไขปัญหาการกัดกร่อน
  • ซึ่งมีส่วนช่วยยืดอายุการใช้งานของพืชและอุปกรณ์ท่อ ทั้งในโครงการก่อสร้างใหม่ (เชิงป้องกัน) และโครงการบำรุงรักษาที่มีอยู่
เกี่ยวกับ ซีเอ็มพี พรูดักส์.png
bottom of page