top of page
Alucemp application-Cracker.jpg

แอปพลิเคชัน CMP

CMP Fibalite นำเสนอโซลูชั่นเทคโนโลยีที่หลากหลายสำหรับปัญหาการบำรุงรักษาที่หลากหลาย

  • เทคโนโลยีเหล่านี้ ซึ่งประกอบด้วยผลิตภัณฑ์เคลือบและบำรุงรักษา ใช้ได้กับทั้งการซ่อมแซมและการปรับปรุงสินทรัพย์ที่มีอยู่ สำหรับการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน และในโครงการก่อสร้างใหม่ ตามหลักการแล้ว เทคโนโลยี CMP Fibalite จะถูกนำไปใช้ในการป้องกัน

  • ซึ่งช่วยลดจำนวนการตรวจสอบและความถี่ในการบำรุงรักษา จึงช่วยประหยัดต้นทุน

bottom of page